Aromaterapija je stil života i proces za ceo život

Aromaterapija je veština koja na čoveka gleda kao na celovito biće uzimajući u obzir sve nivoe njegovog postojanja i delovanja: fizičku, emocionalnu, mentalnu i duhovnu. Slično tome i aromaterapeut deluje na ta sva četiri nivoa. Na fizičkom nivou aromaterapeut masira telo klijenta gde primenjuje druge metode primene aromaterapije, savetuje klijenta o pravilnoj ishrani, uči ga da pravilno diše, savetuje o dužnosti svakodnevne umerene aktivnosti i dr. Na emocionalnom nivou aromaterapeut podstiče klijenta na izražavanje emocija i skladno tome pruža mu podršku, razumevanje, saoseća se sa njim. Na mentalnom nivou aromaterapeut razgovorom pomaže klijentu u prepoznavanju mentalnih obrazaca koji su klijenta doveli u određenu situaciju. Na duhovnom nivou aromaterapeut pomaže i podržava klijenta u osvešćivanju svrhe njegovog postojanja i pronalaženja višeg smisla u svemu onome zbog čega se klijent i odlučio obratiti aromaterapeutu.


Šta je aromaterapija?

Društvena zajednica danas prepoznaje aromaterpiju kao terapijsku metodu koja može da ponudi stvarnu podršku industriji zdravlja u celini.

Da bi osoba postala i bila aromaterapeut potrebno je, pre svega, da se obrazuje za aromaterapeuta. U okviru obrazovanja, osoba stiče znanja iz anatomije (građa i funkcionisanje čoveka), psihologije čoveka, hemije eteričnih ulja, higijene i nege tela, primene aromaterapije u svakodnevnom životu i profesionalno, masaže, ishrane, holističkog (celovitog) pristupa čoveku i znanja o određenim bolestima i njihovom nastanku, o nezi određenih grupa ljudi (prema starosti, prema zdravstvenom stanju) i o procesu zdravstvene nege. Ujedno će imati i zadatak da učestvuje u nastavi na način da samostalno rešava dobijene zadatatke, i piše odgovarajuće radove i seminare. Na taj način se dobija temeljno obrazovanje za aromaterapeuta.

Međutim, zvanje aromaterapeut zahteva celoživotno obrazovanje. Aromaterapeut mora biti spreman na uspeh ukoliko želi da se ozbiljno bavi aromaterapijom. Aromateraput treba uzeti svaku mogućnost za napredovanjem i širenjem svoga znanja i da posećuje profesionalne seminare, čita stručne časopise i ostalu relevantnu publikaciju, postane aktivan u profesionaloj zajednici razmenjivanjem ideja i informacija sa ostalim kolegama i stručnjacima. Aromaterapija bi trebalo da bude sastavni deo života, da naučite da živite sa njom i da naučite klijente takvom načinu holističkog življenja.

Aromateraput bi uvek trebalo da pristupa profesionalno. Na taj način aromateraslika skole aromaterapijepeut dobija poverenje svojih klijenata. U aromaterapiji je bitno zdravlje i dobar pristup, osobine koje klijenti očekuju od aromaterapeuta, a ujedno te osobine štite i aromaterapeuta i njegove klijente. Pored toga, aromaterapeut bi trebalo da bude sposoban da razume klijentove potrebe. To je osnova dobrog međuljudskog odnosa. Prijatan glas, pristojno ponašanje, vedrost, strpljenje, taktičnost, odanost, iskrenost, intuicija, smisao za humor, zrelost, samopoštovanje i zanimanje za klijentovo zdravlje su neke od željenih karakteristika koje mogu da pomognu i da izgrade klijentovo poverenje prema aromaterapeutu.

Takođe, bitno je da aromaterapeut u svom radu postupa etički. Odgovoran terapeut pruža klijentu osećaj poverenja. Zadovoljan klijent je za aromaterapeuta najbolja reklama budući da klijentova preporuka može pomoći aromaterapeutu, steći poverenje javnosti i u izgradnji stabilnosti profesije.

Biti aromatereapeut zahteva konstantan rad na sebi. Proces je dugotrajan i zahteva mnogo truda, želje za novim spoznajama kao i prihvatanje. Posvećenost poslu, unutrašnja smirenost, ravnoteža psihe i tela je nužnost za dobrog terapeuta.

Aromaterapeut ne sme da zaboravi da nije lekar, da on ne leči klijenta (lekar leči pacijenta) i u tom smislu ne preuzima odgovornost za dalji tok problema, odnosno bolesti (prilikom prvog informativnog razgovora sa klijentom aromaterapeut je obavezan klijentu da objasni šta je aromaterapija, šta klijent može da očekuje od aromaterapijskog tretmana i skrenuti mu pažnju da je on taj koji preuzima odgovornost za sebe i svoje pocese).

Kako bi aromaterapeut mogao kvalitetno da radi nužno je da redovno održava svoje fizičko, emotivno, mentalno i duhovno stanje.

Aromaterapija je nauka i umetnost lečenja. Ako planirate da uvedete eterična ulja i moć mirisa u vaš rad, kao holistički zdravstveni profesionalac, važno je da steknete formalnu obuku o aromaterapiji da biste znali kakve efekte ova ulja imaju na telo, uključujući eventualne iritacije kože. Kada završite školu aromaterapije, bićete kvalifikovani da koristite aromatična svojstva eteričnih ulja kako biste pomogli u lečenju tela, uma i duha.  Naši polaznici često smatraju da je aromaterapija pozitivno uticala na njihove živote i na način života zajedno sa profesionalnim usmerenjem.

Ako želite da postanete sertifikovani aromaterapeut i dobijete najkvalitetnije znanje iz ove oblasti, dobićete znanja i veštine iz:

• holizma i terapeutike

• farmakologije i ručnog pravljenja terapetuskih preparata

• psihologije eteričnih ulja

• aroma marketinga i pokretanja sopstvenog biznisa

Preporučujemo da pogledaš i:

Djole maskota
Zdravo, ja sam Djole
Saznaj više o meni
U čemu ti uživaš?
Hrana i piće
Mind & Body & Spirit
Hobi & Sport & Putovanja